Deskundigheidsbevordering Wettelijk Mentorschap voor WMO uitvoerders

Zorguitvoering heeft allerhande kaders maar ook grijze gebieden. Hoe kan de cliënt zo lang mogelijk regie houden ook als dat niet meer goed (zelfstandig) lukt door een ziekte of beperking?

Ongetwijfeld kom je als (WMO)zorgverlener in situaties waarvan je denkt, hoort dit bij mijn taak of dit zou toch anders moeten. Bijvoorbeeld als er geen familie is en een goede buur zaken wil regelen maar officieel geen bevoegdheden heeft. Dat kan om iets praktisch gaan zoals het aanvragen van een WLZ indicatie. Een wettelijk mentor kan dan uitkomst bieden. Maar wat is en doet een wettelijk mentor eigenlijk? En hoe persoonlijk kan dat worden vormgegeven?

Door een van de geplande klinische lessen te volgen weet je hoe te handelen als iemand niet (goed) in staat is behoeften aan te geven of keuzes te maken en er wel beslissingen genomen moeten worden. De gemeente geeft daarmee ondersteuning om zo zorgzaken geborgd te regelen, misbruik te voorkomen en privacy gevoelige gegevens te delen volgens de AVG wet.

  • rol gemeente Amsterdam vanuit (WMO)belang kwetsbare Amsterdammers goed te vertegenwoordigen
  • wet wettelijk mentorschap en schets van (andere) beschermingsmaatregelen
  • wanneer is wettelijk mentorschap nuttig of nodig  (m.a.w.  wanneer en waarin besluiten genomen kunnen worden met de client, diens buren, een familielid of dat een wettelijk mentor uitkomst biedt)
  • aanvragen van wettelijk mentorschap
  • verschillen in uitvoering van mentorschap

Klik HIER voor het melden van jouw interesse of deelname. 

In ons optrekken met de gemeente Amsterdam organiseren we de volgende bijeenkomsten voor zorgprofessionals:

  • zaterdag 15 september 10.00-12.15  uur
  • maandag 24 september 13.00-15.15 uur
  • donderdag 1 november 15.00-17.15 uur

Locatie: Nieuwe Herengracht 18 (route)
Er zijn geen kosten voor deelname.

Kun je er niet bij zijn? Lees dan de factsheet Mentorschap.