Intervisie bijeenkomsten

Intervisie is een manier om met andere mentoren van onze stichting ervaringen te bespreken en hiervan te leren. Dat doe je in een kleine groep (tot acht personen). Data van bijeenkomen worden vastgesteld door de intervisiegroep.