Mentor zijn

Als mentor draag je wezenlijk bij aan de levenskwaliteit van een kwetsbare Amsterdammer. Heb jij kwaliteiten die je niet op de plank wilt laten liggen? Kijk dan hier voor de eerstkomende introductiemiddag

Mentor zijn doen we samen. Onze stichting trekt in alle mentorschappen met de vaste mentor op. Op die manier draag je de verantwoordelijkheid niet alleen. Dat vinden wij ook passend bij vrijwilligerswerk!

Vaardigheden

De wensen en behoeften van de cliënt zijn leidraad in het vertegenwoordigen van zorgbelangen.  Wat goed is voor jezelf hoeft niet altijd goed te zijn voor een ander. Dat is een belangrijk gegeven in het vertegenwoordigen van iemand. In groepjes van zo’n 10 mentoren wordt uitgewisseld wat je tegenkomt in je rol. Zo voorkom je kokervisie en houden we een gezonde drive met elkaar in het belang van de cliënt. Uiteraard kunt u bij ons rekenen op allerhande scholing en praktische begeleiding.
Een korte opsomming van capaciteiten waar een beroep op wordt gedaan:

  • communicatie kunnen afstemmen op de cliënt en verschillende betrokkenen (zorgverlener, arts, mantelzorgers of soms de familie)
  • creativiteit door bijv. met andere vragen of ideeën te komen dan tot nu toe zijn gesteld of ingebracht
  • lef om beslissingen te nemen in zorg, samen met de stichting, wanneer dat nodig is
  • vastleggen van eventuele bijzonderheden na bezoek in een logboek
  • reflectief zijn op je eigen motivatie, beweegredenen om een bepaalde richting te koersen met de cliënt

Tijd en onkostenvergoeding

De rol kun je in gemiddeld zo’n 6-8 uur per maand vormgeven.  Voordeel is dat je de cliënt doorgaans op flexibele tijden kan bezoeken. Als mentor via onze stichting ontvang je een vergoeding van zo’n 25 euro per maand.

Benoeming tot mentor

Na de introductiemiddag bekijken we samen of het mentorschap iets voor je is en wat nog nodig is om goed aan de slag te kunnen.

De kennismaking met een cliënt daar nemen we samen de tijd voor en lichten we uitgebreid toe in de introductiemiddag.
Een mentor zal samen met onze stichting aan kwaliteitsvoorwaarden voldoen om benoeming te verkrijgen.  Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, conformeren aan de gedragscode, een minimaal bezoek van ééns per maand en bijhouden van een logboek maken daar deel van uit.

Het officiële mentorschap van een cliënt is vervat in een beschikking vanuit de rechtbank. Onze stichting is bevoegd om een mandaat aan de  aankomend (mede)mentor af te geven. De beschikking én het mandaat geven jou als mentor de bevoegdheden om namens iemand op te treden.  Het maakt ons samen de wettelijk vertegenwoordiger in het behartigen van immateriële belangen zoals: verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Volgende: Hoe word ik mentor?