Samen staan we sterk

Onze mentoren zijn weldenkende Amsterdammers die hun kwaliteiten niet op de plank willen laten liggen. Als mentor bij de Stichting Mentorschap Amsterdam vervul je een belangrijke taak als wettelijk vertegenwoordiger van een kwetsbare Amsterdammer.

Ruim 100 mentoren zijn al actief binnen onze stichting.  We heten jou van harte welkom als je ook als vrijwilliger mentor wilt worden. Wij geven cursussen om onze mentoren toe te rusten voor hun rol. Ook zijn er themabijeenkomsten en intervisiegroepen. Je staat er niet alleen voor.