Algemeen

Bij ziekte of een beperking is het soms moeilijk om zelfstandig een besluit te kunnen nemen in complexe situaties. Zeker wanneer er behoefte is aan zorgverlening, is het aan de orde om een goede wettelijke vertegenwoordiger te hebben.

Mentorschap is er voor mensen vanaf 18 jaar die zelf onvoldoende (meer) voor hun immateriële belangen op kunnen komen. Als er geen naaste familie is, die kan waken over persoonlijke belangen, is het nuttig en nodig dat er iemand is die dit onafhankelijk legitiem kan doen.

Een mentorschap wordt door de rechtbank bekrachtigd waarin bevoegdheden liggen om de persoonlijke belangen de cliënt te vertegenwoordigen. Sinds 2014 wordt het nieuwe wetsvoorstel Zorg en Dwang door de Eerste Kamer beoordeeld. Zorgaanbieders worden verplicht vertegenwoordiging in de vorm van mentorschap of curatele aan te vragen wanneer dat nodig blijkt te zijn. Mentorschap Nederland gaf op verzoek een reactie aan het ministerie van VWS.

Onze stichting vertegenwoordigt met 145 weldenkende Amsterdammers die mensen in de stad die hun zorgbelangen niet voldoende (meer) alleen kunnen behartigen.

Volgende: Voor wie