Kosten en vergoedingen

Cliënten betalen een vergoeding voor mentorschap, die bestaat uit eenmalige en jaarlijkse kosten waarover geen btw wordt gerekend. Wanneer de cliënt deze vergoeding zelf niet kan betalen, kan hij of zij deze bedragen (deels) terugkrijgen via de Bijzondere Bijstand. De tarieven voor het mentorschap worden bepaald door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hieronder staat een korte toelichting. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Eenmalige kosten

Griffiekosten
De eenmalige kosten bestaan ten eerste uit de griffiekosten. Deze worden betaald aan de rechtbank voor het in behandeling nemen en afwikkelen van de aanvraag.
Dat tarief wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 83,- (2021).

Intakevergoeding
Ten tweede bestaan de eenmalige kosten uit een intakevergoeding die ook is vastgesteld vanuit het ministerie. Binnen de intake en startfase zijn er diverse acties. Dat zijn o.a.s een intakegesprek, begeleiden van papieren, opstellen van begeleidende brieven en een mentorschapsplan en het aanwezig zijn op de zitting. Met een beschikking komt daarbij het koppelen van een passende vaste mentor aan de cliënt. Bij de start worden bestaande contacten en de eerste belangrijke taken vanuit de zorg in kaart gebracht.
Het huidige tarief is €559 (2021). Over dit bedrag wordt bij ons geen btw gerekend.

Jaarlijkse kosten

De rechter bepaalt de vergoeding voor de mentor tijdens zijn of haar benoeming.
De huidige vergoeding bedraagt € 1.187 per jaar (2021).

De vergoeding die de cliënt jaarlijks betaald is gebaseerd op een inzet van 17 uur die de Wet Mentorschap aangeeft. Mentoren vanuit onze stichting geven in zo’n 100 uur per jaar het mentorschap vorm. De vergoeding dekt onkosten voor de mentor (zoals telefoon en reiskosten) en coördinatiekosten. De gelden gebruiken wij ook voor bijscholing en begeleiding van mentoren.

Bijzondere Bijstand

Heeft de cliënt een minimuminkomen, bijvoorbeeld vanwege een uitkering, dan kan via de bijzondere bijstand (een deel van) de kosten voor mentorschap worden teruggevraagd. Dit geldt voor zowel de eenmalige als de jaarlijks terugkerende kosten.

Lees meer over bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Amsterdam
Lees meer over de geldende Aanbevelingen LOVCK -mentorschap versie 1 juni 2013 en de wettelijke regeling beloning mentoren
Lees meer over de wet mentorschap Titel 20 Burgerlijk Wetboek Boek 1