Een mentor aanvragen

De Stichting Mentorschap Amsterdam is zelf mentor, begeleidt de aanvraag en zet in op het koppelen van een vaste passende mentor.  Onze mentoren zijn weldenkende Amsterdammers met een intrinsieke motivatie om deze rol op zich te nemen. Wij werven, selecteren, trainen en begeleiden iedere mentor.

Samen met de aanmelder bepreken we of de maatregel mentorschap passend is in de specifieke situatie. Een eerste beoordeling kunt u eenvoudig zelf doen via dit overzicht: Mentorschap Amsterdam aanmelden en beslisboom 2018

Neem gerust contact op met ons om vragen te beantwoorden. We gaan u verder helpen!

We maken graag kennis en plannen een afspraak voor een intake met betrokkene(n). Voor het indienen van de aanvraag mentorschap bij de rechtbank verzamelen wij met u de informatie. We verzorgen het gehele traject tot en met de beslissing vanuit de rechtbank.

Voor iedere cliënt gaan we voor een match tussen mentor en cliënt. Wanneer wij een geschikte kandidaat-mentor hebben gevonden, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Soms is één bezoek voldoende om te besluiten verder te gaan. Er kan ook een kennismakingsfase nodig zijn om een goede basis op te bouwen. Wanneer de cliënt en de mentor het contact als positief beoordelen, begeleidt de coördinator de aanvraag voor het mentorschap bij de rechtbank.

Een aanvraag kan door de betrokkene zelf gedaan worden of bijvoorbeeld door een hulpverlener, partner of familielid. Dat kan door contact met ons op te nemen.

Mentorschap Amsterdam is aangesloten bij Mentorschap Netwerk Nederland.
Elk jaar worden wordt een onafhankelijke audit afgenomen. Dat is vanuit de geldende kwaliteitseisen vanuit de wet Wet Mentorschap en de landelijk gehanteerde gedragscode en uitgangspunten Goed Mentorschap.  Wij vertellen daar graag meer over. Daarnaast werken langs het volgende privacyreglement en hebben een klachtenregeling waarbij er ook een landelijke klachtencommissie is vanuit vanuit Mentorschap Nederland. Vanuit de nieuwe AVG worden de nodige acties (met name intern) ingezet en geëvalueerd.
Ook verzorgen wij vrij van kosten deskundigheidsbevordering aan zorgverleners bij instellingen.