Samenwerken met zorgaanbieders

Zorgaanbieders moeten hun cliënten kunnen informeren over en toestemming vragen voor zorg- en behandelplannen. Als uw cliënt niet (meer) in staat is daarover beslissingen te nemen, biedt de wet verschillende vormen van vertegenwoordiging. Mentorschap is er daar één van.

Sinds 2014 beoordeeld de Eerste Kamer het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Met deze wet krijgen zorgverleners de verplichting om vertegenwoordiging aan te vragen voor cliënten die moeite hebben de regie over hun leven te houden. Mentorschap Amsterdam ondersteunt daar graag bij.

Voor zorgaanbieders hebben wij een handige beslisboom. Klik op de afbeelding en heb direct inzicht of een aanvraag mentorschap aan de orde kan zijn. 
Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Mentorschap aanvragen voor zorgaanbieders

Zodra wij een vraag krijgen rondom een mogelijk mentorschap sturen we een registratieformulier. De verkregen informatie gebruiken wij om de eerste stappen te zetten tot en met een passende koppeling tussen de cliënt en een aankomend mentor.

Aanvraag mentorschap

Met het registratieformulier zullen we;

  • de aanvrager benaderen en de betrokkenen
  • de cliënt bezoeken
  • de nodige documenten opstellen en verzamelen
  • de aanvraag indienen bij de rechtbank Amsterdam
  • het proces bij de rechtbank volgen tot en met de uitspraak.

Passende koppeling en kennismaking
Met een geldige beschikking zal de stichting in eerste instantie het mentorschap op zich nemen. We gaan dan aan de slag om een passende mentor voor te stellen. Bij het koppelen kijken we naar affiniteit en voorkeuren van de cliënt en die van de mentor. Dat maakt dat zowel de aankomend mentor als de cliënt zich prettig voelen om zo ook een langdurig contact met elkaar aan te gaan.
De vraag naar mentoren is groot in Amsterdam. Het kan voorkomen dat er niet direct een geschikte vrijwilliger beschikbaar is, ook al is Mentorschap Amsterdam altijd bezig om vrijwilligers te werven.

Een goede basis
Denken we een passende kandidaat-mentor te hebben gevonden, dan stellen wij hen aan elkaar voor in een kennismakingsgesprek. We gaan voor een goede basis voor dit langer durend contact. Meestal zijn twee bezoeken voldoende voor beide om een goede afweging te maken.
Zijn de cliënt en de mentor positief over dit contact, dan regelen wij de in een koppelingsafspraak. U als zorgverlener, de cliënt en mentor en iemand van de stichting is aanwezig om dat wat speelt in gezondheidsbelangen te bespreken.

Zorgleveranciers waar wij koppelingen voor realiseerden:

Volgende: Zorgaanbieders FAQ