Doneren

Onze stichting zet zich in voor een grote groep Amsterdammers die niet meer goed zelfstandig regie kunnen voeren in hun leven. Om dit naar beste kunnen te doen zijn we mede afhankelijk van vrijwillige inzet,  subsidies en giften. Steun u ons?

Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door zelf mentor te worden of een geldelijke bijdrage te doen voor een specifiek doeleind of via een nalatenschap.

Verder kan een organisatie onze ANBI stichting als goed doel aanmerken en steunen financieel of in natura.

Heel hartelijk dank voor welke vorm van betrokkenheid dan ook. Deze komt direct ten goede aan mentorschap voor kwetsbare Amsterdammers!