Goed mentorschap

Goed mentorschap bestaat uit een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht. Om dat te borgen werken wij ook volgens de kwaliteitsnormen en uitgangspunten van Goed Mentorschap. Daarnaast geeft Goed Mentorschap een beeld van wat wij kunnen bieden.

De uitgangspunten van Goed Mentorschap zijn:

  1. Onze cliënt houdt zo veel mogelijk zelf de regie over zijn/haar leven.
  2. Onze mentoren streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt na.
  3. Mentor-cliënt en mentor-coördinator communiceren open met elkaar.
  4. De stichting informeert, begeleidt en schoolt mentoren.
  5. De coördinatoren zorgen ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn opdat een mentor goed mentorschap kan uitvoeren. Net zoals het bestuur diezelfde taak heeft voor de coördinatoren.
Volgende: Landelijke Klachtenregeling