Historie

De komst van stichting mentorschap in Amsterdam
Begin 2000 kwam in Nederland van verschillende kanten het signaal dat ondersteuning ontbrak voor mensen die onvoldoende in staat zijn voor zichzelf belangrijke beslissingen te nemen en die daarvoor niet kunnen terugvallen op familieleden of kennissen. Daaruit ontstonden verschillende mentorschapsinitiatieven en werd in 2009 de Stichting Mentorschap Amsterdam opgericht om mentoren te werven, te trainen en te koppelen aan cliënten.

De Stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) is december 2009 opgericht op initiatief van het ministerie VWS, de Amsterdamse koepel voor de zorg (SIGRA) (deze koepel leverde de eerste voorzitter: Wybren Bakker (directeur Puur Zuid)), de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), en de Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam (VCA) (VCA leverde op voorspraak van adjunctdirecteur Monica Lamperjee,in 2011 de tweede voorzitter: Gerda Peppenster(bestuurslid sinds 2009).

Na de oprichting liep SMA de startsubsidie, die andere stichtingen ontvingen, van 60.000 euro per jaar over twee jaar van VWS mis. In december 2010 kreeg het bestuur bericht dat de aanvraag was afgewezen, met een mooi woord heette dat, een landelijke heroverweging. Landelijke overheden voerden rigoureuze bezuinigingen door en dat werd en wordt nog steeds tot op alle niveaus van de samenleving gevoeld.

In juni 2011 was het bestuur gedecimeerd. Na wikken en wegen door de twee overgebleven bestuurders (Gerda Peppenster en Truus Cloudt) werd gekozen een doorstart te maken. Nieuwe bestuursleden werden aangetrokken en subsidies aangevraagd om vaart te kunnen maken. Dat lukte. Een business case opgesteld door Jaap Kempkes e.a., Interim Management en Beleidsadvies werd richtlijn om SMA duurzaam op de kaart van Amsterdam te zetten. Hernieuwde subsidie aanvragen werden gedaan. Zowel Dienst WZS Amsterdam, alsmede de private fondsen lieten SMA en daarmee de wilsonbekwame Amsterdammer niet in de kou staan. RCOAK, Sluyterman van Loo, de zorgkoepel SIGRA, Cliëntenbelang Amsterdam, RCOAK en het R.C. Maagdenhuis droegen financieel bij om de uitbouw van mentorschap Amsterdam hun bestaansrecht te laten bewijzen.

Doel vastgesteld
Bij het toewerken naar verzelfstandiging van SMA is de wettelijk vastgestelde bijdrage van de cliënt cruciaal (break even point ligt bij ongeveer 170 betalende en geaccrediteerde mentor/cliënt koppelingen). Hiermee kan de continuïteit van SMA naar de toekomst worden gewaarborgd. Eind 2011 was het bestuur op zodanige sterkte dat het goed kon functioneren. Medio 2012 werd een coördinator voor SMA aan het team toegevoegd: Jeanette Krijnen. De financiële armslag was nog klein maar bij voldoende resultaten in de functie coördinator zou deze functie kunnen worden omgezet in een directeurschap met daarbij passend salaris. Door het geloof in eigen kunnen en vertrouwen van het bestuur in haar werd hier de basis gelegd voor haar latere directeurschap.

Medio 2013 moest het bestuur afscheid nemen van de toenmalige voorzitter Gerda Peppenster. Zij droeg om gezondheidsredenen haar taak over. Het geluk was met SMA want juist op tijd werd: Willem de Wijs bereid gevonden om die taak op zich te nemen.

Sinds haar aantreden medio 2012 heeft directeur Jeanette Krijnen in samenwerking met het bestuur, SMA in Amsterdam als een sterke speler voor kwetsbare burgers op de sociale kaart gezet. De voortgang liet een steeds omhooggaande lijn zien. Eind 2015 werd dan ook de 100ste gerealiseerde koppeling met een klein feestje gevierd.

Andere fase
SMA zal dit resultaat continueren en (versneld) verder uitbouwen. Want zoals ooit de rechter die de eerste koppelingen accrediteerde zei: ‘er is in Amsterdam plaats voor wel 500/750 mentor/cliëntkoppelingen’.

Het bestuur en de directie willen wettelijk mentorschap via vrijwilligers een vaste herkenbare positie geven in de Amsterdamse samenleving. Dit om continuïteit te creëren voor al die kwetsbare Amsterdammers nu en later: cliënten, mentoren, zorginstellingen, gemeente, fondsen en bestuur en directie, zij allen kunnen wettelijke vertegenwoordiging in de vorm van mentorschap laten groeien.

De geschiedenis van SMA én de kwetsbare Amsterdammers verdienen het zichtbaar te blijven.