Landelijke klachtenregeling

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over het functioneren van de stichting, de personen die bij ons werken, of de mentoren van onze stichting. Dit doet u door contact op te nemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Er is ook een landelijke onafhankelijke klachtencommissie die u bij een klacht kunt vragen om uitspraak te doen. Zie voor meer informatie het document Regeling klachtbehandeling door SMA 2022 en het Klachtenformulier Mentorschap Nederland 2022.

Volgende: Organisatie