Doel en achtergrond gegevensverwerking

Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Ten aanzien van deze gegevens geldt Stichting Mentorschap Amsterdam als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving.
De persoongegevens die worden verwerkt zijn ten behoeve van de administratie die ligt onder het verlenen van onze diensten of om derden te informeren over activiteiten. Dit betreft gegevens van haar vrijwilligers, cliënten en derden zoals bewindvoerders, zorgverleners, fondsen etc.

Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten en mentoren worden verzameld. Om hier goed mee om te gaan wordt binnen elke Regionale Stichting Mentorschap (RSM) het voorliggende privacyreglement gehanteerd. Het reglement is een praktische uitwerking van de algemene privacy regels zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist. Het reglement bevat informatie voor (potentiële) betrokkenen en is een leidraad voor (de medewerkers van) de organisatie. Alle personen binnen de RSM die iets te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens en -informatie zijn verplicht tot geheimhouding. De cliënten en (aspirant- en kandidaat-)mentoren van de RSM worden bij aanmelding op de hoogte gebracht van het bestaan van dit reglement, de beschrijving van de gegevensverwerking en de rechten die ze hebben op inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming.

Download hier het privacyreglement

Klikgedrag en cookies

Op deze website worden cookies geplaatst van Google Analytics.  Cookies zijn kleine bestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies van Google Analytics op deze site hebben als doel het bijhouden van de bezoekersstatistieken, zodat we de website steeds kunnen optimaliseren. We gebruiken alleen functionele cookies en de data worden geanonimiseerd doorgestuurd naar Google Analytics. Overige bezoekgegevens slaan wij niet op.