Mentor worden?

Heb je gevoel voor je medemens en de wens om impact te maken op andere Amsterdammers? Dan is mentor worden bij Stichting Mentorschap Amsterdam mogelijk iets voor jou.

Als mentor speel je een cruciale rol in het ondersteunen en beschermen van mensen die moeilijk of niet zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Ontdek hoe jij het verschil kunt maken en een betekenisvolle connectie kunt aangaan. Lees verder en ontdek de eerste stap naar mentorschap.

Wat is een mentor?

De mentor heeft o.a. de volgende taken:

  • Onderhouden van contacten met hulpverleners en netwerk van de client
  • Overleg voeren met de hulpverleners over de uitvoering van het zorgplan
  • Bewaken dat de cliënt zorg krijgt volgens het zorgplan
  • Overleg voeren met de bewindvoerder over uitgaven die hij nodig vindt voor het welbevinden van de cliënt

Hoe word je mentor?

Stichting mentorschap Amsterdam organiseert maandelijks een introductiecursus. Tijdens deze (vrijblijvende) cursus maak je kennis met het mentorschap en krijg je de ruimte om vragen te stellen. De introductiecursus vormt de eerste stap richting een mogelijk mentorschap in samenwerking met onze stichting. Na aanmelding via het interesseformulier, nemen we telefonisch contact met je op. Tijdens dit telefoongesprek maken we kort kennis met je en kunnen we je inschrijven voor een introductiecursusmiddag. Aan het einde van deze middag plannen we een vervolggesprek met een van onze coördinatoren. Tijdens dit gesprek bespreken we onder andere jouw wensen met betrekking tot het mentorschap en ontvang je een vrijwilligersovereenkomst.

Vrijwilligers

Stichting Mentorschap Amsterdam heeft een pool van vrijwilligers die ingezet kunnen worden als mentor. Elke nieuwe kandidaat wordt in deze pool opgenomen. Wekelijks worden de openstaande aanvragen vergeleken met het aanbod, waarbij gekeken wordt naar criteria zoals: reisafstand, religieuze achtergrond, belangstelling, hobby’s, enz. Na een succesvolle kennismakingsperiode tussen mentor en client maken we het mentorschap officieel met een mandateringsovereenkomst. 

Vergoedingen en kosten

Voor alle mentoren is een vergoeding beschikbaar, dit wordt verder toegelicht tijdens het follow up gesprek

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Als je als vrijwilliger bij de stichting start als mentor wordt er een verklaring omtrent goed gedrag (VOG) voor je aangevraagd. Dit wordt door de stichting opgevraagd en is geheel kosteloos.

Scholing

Bij stichting mentorschap Amsterdam bieden we een uitgebreid scholingsprogramma aan voor mentoren. Na het bijwonen van de introductiecursus, het follow up gesprek en het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst starten mentoren met een E-learningmodule. Hierop volgt verplichte deelname aan zowel een startersbijeenkomst als een slotbijeenkomst, gebaseerd op de inhoud van de E-learning.

Gedurende het jaar worden mentoren aangemoedigd om deel te nemen aan intervisiesessies, waar ze ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten die dieper ingaan op relevante onderwerpen. Deze bijeenkomsten bieden niet alleen verdieping, maar integreren ook theoretische kennis met praktijkervaringen, waardoor mentoren goed voorbereid zijn om hun rol effectief uit te voeren. Ons scholingsprogramma is ontworpen om mentoren te ondersteunen en te empoweren gedurende hun mentorschap bij de stichting.

Aanmelden vrijwilliger

4 + 1 = ?