Mentor nodig?

Als aanvrager (hulpverlener) kun je voor ieder meerderjarig persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft Mentorschap Amsterdam inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of  een psychische beperking.

Iemand hoeft niet in een acute crisissituatie te verkeren om mentorschap aan te vragen. Indien je voorziet dat het nemen van beslissingen steeds moeizamer gaat kun je ook al vroegtijdig mentorschap aanvragen.

Wie krijgt een mentor?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.

Rechtbank

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen.

Hoe krijg je een mentor?

Voor succesvol mentorschap is een goede koppeling tussen mentor en cliënt belangrijk. We besteden zorgvuldige aandacht bij het maken van zo een koppeling en gaan net zo lang door tot de juiste match is gemaakt, ook als dat soms wat meer tijd kost.

Wanneer een geschikte kandidaat-mentor is gevonden, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Soms is één bezoek voldoende om te besluiten verder te gaan, maar meestal vindt er een kennismakingsfase plaats om wederzijdse klik te ondervinden. Wanneer de cliënt en de mentor het contact als positief beoordelen zal de stichting de vrijwilliger mandateren tot mentor.

Mocht je een mentor nodig hebben, dan wel voor je zelf of voor een ander, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina. De coördinator maakt dan een afspraak met je voor een telefonische kennismaking.

Vergoedingen en kosten

Als cliënt betaal je mentor kosten en een intake vergoeding. In dit bedrag zit de opleiding, begeleiding en onkosten van de mentor inbegrepen. Mocht je een laag inkomen hebben, kun je in aanmerking komen om deze kosten vergoed te krijgen van de gemeente, dit is vanuit de regeling voor Bijzondere Bijstand.

Aanmelden cliënt

Met het rechts getoonde formulier kun je een verzoek tot aanmelding indienen.

Aanvraag voor mentor indienen

Gegevens aanvrager

Gegevens client

Informatie met betrekking tot de aanvraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.