Over ons

Een ziekte of beperking kan het moeilijk maken om te beslissen in complexe situaties. Als er dan geen naaste in de familie of netwerk is om bij te staan, kan een wettelijk mentor de eerste contactpersoon zijn. Een mentor is onafhankelijk van zorgorganisaties en ondersteunt vanuit het gedachtengoed van de cliënt.

Stichting Mentorschap Amsterdam biedt wettelijke vertegenwoordiging en bescherming op het gebied van zorg en welzijn voor meerderjarige Amsterdammers en ziet, naast de rechtbank, toe op de kwaliteit van het mentorschap

Een andere kernactiviteit van Mentorschap Amsterdam is het bieden van scholing, begeleiding en ondersteuning aan mentoren. Daarbij houdt de stichting zich bezig met het maken van een zorgvuldige match tussen cliënt en mentor, rekening houdend met specifieke wensen van beide.

Het ontstaan van de stichting

De komst van stichting mentorschap in Amsterdam

In het begin van de jaren 2000 werd in Nederland de behoefte aan ondersteuning voor mensen die niet in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen en geen beroep kunnen doen op familie of kennissen, erkend. Dit leidde tot de oprichting van verschillende mentorschapsinitiatieven. In 2009 werd de Stichting Mentorschap Amsterdam opgericht met als doel mentoren te werven, trainen en te koppelen aan cliënten.

De oprichting van deze stichting kwam voort uit samenwerking tussen het ministerie van VWS, de Amsterdamse zorgkoepel (SIGRA), de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), en de Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam (VCA).

Kwaliteitskeurmerk

In 2012 verkreeg de stichting voor de eerste keer het kwaliteitskeurmerk. Elk jaar opnieuw wordt de stichting geauditeerd, door zowel het Landelijk Kwaliteitsbureau als door de landelijke stichting Mentorschap Nederland. Dit in opdracht van het Ministerie van Justitie.

Tot nu toe heeft SMMNOB elk jaar opnieuw beide kwaliteitsonderzoeken met goed gevolg afgelegd. Als gevolg van een wetswijziging per 1 jan 2014 kan onze stichting voortaan ook als mentor worden benoemd.