Wat doet een mentor

De wet mentorschap stelt dat de rol in 17 uur per jaar kan worden uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk dat cliënt en mentor een goede vertrouwensband hebben. Mentoren vanuit onze stichting worden bij een goede match één op één gekoppeld aan hun cliënt. Zij zullen zo’n 100 uur per jaar beschikbaar zijn om de rol vorm te geven. Daarin is de mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor persoonlijke immateriële zaken.
Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is een mentor bevoegd namens hem of haar te beslissen over de verzorging en begeleiding. De mentor neemt de wensen , behoeften en waarden van de cliënt als leidraad. Op die manier helpt een mentor de cliënt de regie over zijn leven te houden.

De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

Een mentor:

  • komt om de week op bezoek bij de client
  • probeert te achterhalen wat er nodig is en onderneemt actie
  • adviseert en motiveert daar waar mogelijk om zelf beslissingen en actie te ondernemen
  • bespreekt de aangeboden zorg en zorgbehoeften
  • kan aanvullen of overnemen wanneer iemand dit zelf onvoldoende meer kan
  • is eerste contactpersoon voor zorgverleners en/of behandelaars
  • is belangenbehartiger in zorgzaken vanuit het perspectief van de cliënt
  • is bevoegd indicatie-aanvragen, zorg- en/of behandelplannen te ondertekenen
Volgende: Mentorschap in de praktijk