“Zorgzaamheid, behulpzaamheid en inlevingsvermogen zitten bij mij in de aard van het beestje.”

 

Mijn naam is Valérie van Kooij, ik ben 24 jaar en sinds kort mentor van een exceptionele jonge vrouw. Mijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden inzetten voor anderen is één van de dingen die ik het allerliefste doe. Zorgzaamheid, behulpzaamheid en inlevingsvermogen zitten bij mij in de aard van het beestje. Het geeft me energie, kracht en enorm veel voldoening. 

Naast mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en diverse banen, wilde ik méér doen. Direct van waarde zijn voor iemand die dat echt kan gebruiken. Al snel had ik mij aangemeld als vrijwilliger op het platform van ‘NL voor elkaar’ en werd ik benaderd door Hester van Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant. Dit was echt iets voor mij. Als wettelijk mentor kon ik de directe belangen van mijn cliënt behartigen. Opkomen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Na dit eerste contact kwam Hester persoonlijk langs voor een echte kennismaking. Er volgde een supergezellig en interessant gesprek, met de nodige diepgang. Hester legde mij precies uit hoe het mentorschap in zijn werk gaat, welke aspecten daarbij komen kijken en welke verplichtingen de hoedanigheid met zich meebrengt. We waren beide enthousiast. Ik startte met een uitgebreide e-learning over het mentorschap, wettelijke beschermingsmaatregelen, taken en verplichtingen, aansprakelijkheid en diverse andere aspecten die bij het mentorschap kwamen kijken. Ondertussen was Hester achter de schermen bezig met het zoeken van de juiste match.

Met alle eerlijkheid kan ik zeggen dat Hester de beste match-maker is van Midden-en Noordoost Brabant. Nadat zij kennis had gemaakt met Marleen als nieuwe cliënt, had zij ons direct als match in gedachten. Die match bleek dik geslaagd. Marleen en ik maakte al snel kennis met elkaar in het bijzijn van Hester en de begeleiding van Marleen. In eerste instantie was het moeilijk voor haar om een weg te zoeken in het idee van een mentor. Desondanks bouwde we in het eerste kennismakingsgesprek al een bijzonder gevoel van vertrouwen op. We deelden levensverhalen, angsten, passies en wensen. Samen stonden we sterk. Ik nam haar stem niet over. Ik schoof haar wensen niet opzij. Ik kan juist haar stem zijn als zij even niet weet wat ze moet zeggen. Ik kan haar belang boven die van een ander plaatsen op het moment dat dat nodig is. Ik kan haar rust geven over alle formele, juridische en praktische zaken die komen kijken bij specialistische zorg- en woonomstandigheden.

We besloten direct een afspraak te plannen om elkaar weer te zien en elkaar beter te leren kennen. Die afspraak heeft inmiddels plaatsgevonden. Ik had de eer om met Marleen samen de zorgboerderij te bezoeken waar zij vol liefde en passie haar dagen spendeert. Het vertrouwen groeide. De gesprekken waren diepgaand, intens en ik kwam ontzettend veel over haar en haar verleden te weten. Desondanks werd 90 % van de tijd gevuld met hard gelach om elkaars grappen. Ze vertelde me dat ze blij met me was. Ze kon zichzelf zijn bij mij. Inmiddels staat de derde afspraak gepland. We zullen dan verder ingaan op de concrete onderwerpen waar zij mijn hulp bij kan gebruiken. Maar het allerbelangrijkste blijft, dat ik naast alle officiële en formele stukjes, haar maatje kan zijn.

Een schot in de roos

Sinds enige tijd is Mentorschap Midden en Noordoost Brabant bezig met het verstrekken van tablets aan cliënten. Er zijn al verschillende tablets uitgereikt aan mentoren. Zij hebben de tablet zover geïnstalleerd en bij de cliënt afgegeven. Hierbij de ervaring van cliënt en mentor.

We hebben gebruik gemaakt van het aanbod Beeldbellen. Dit is een schot in de roos voor mijn cliënt. Het geeft ons de mogelijkheid om met elkaar contact te maken en vooral om elkaar te zien. Het is makkelijk in gebruik. Zeker voor mensen met een beperking zoals mijn cliënt. Het leuke is dat hij er de hele groep bij haalt. Iedereen heeft wel een verhaal. En in deze coronatijd is dat natuurlijk een welkome afwisseling.

Dus Mentorschap bij deze bedankt, een superleuke actie.

Groetjes van Marian en Wil

We hopen dat er nog veel meer mensen gebruik van willen maken.

Meld je aan als je ook de beeldbeltablet in de vorm van een radio voor jouw cliënt wilt hebben.

Wat doet een mentor?

“Het is fijn om de ervaringen van anderen te horen.”

Ik wilde mentor worden van een man die ik goed ken. Door zijn begeleiders werd ik geattendeerd op mentorschap Midden- en Noordoost Brabant. Na een prettig gesprek met coördinator Hester van den Berg heb ik voor deze organisatie gekozen.

Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant zorgt voor een goede begeleiding en ondersteuning. Door de aangeboden cursussen en bijeenkomsten kan ik mijn kennis over relevante onderwerpen onderhouden en verder uitbreiden. Periodiek zijn er ook intervisie bijeenkomsten, waar je met andere mentoren casussen of zaken bespreekt waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Het is fijn om de ervaringen van anderen te horen. Door de intervisie krijg je ook feedback op je handelen, waardoor je, indien nodig, je eigen handelen of visie kunt aanpassen.

Rien van Oort

“Hij zit nu op de juist plek!”

Ik ben al jaren mentor van een beperkte jongen met een netwerk dat hem vaak negatief beïnvloed. Hij woont bij een instelling. Om de juiste plek te vinden zijn er een aantal interne verplaatsingen geweest. Dit heeft veel investering in tijd en overleg gekost. Wat is het dan leuk wanneer er op zijn huidige woonplek een groot feest wordt gegeven, waarbij ik heb genoten van zijn optreden als presentator / zanger. Hij ging volledig uit zijn dak en was een en al vrolijkheid. Hij zit nu op de juiste plek!

Rob Harmsen

Mentor Henk aan het woord

“Mijn cliënt heeft veel vertrouwen in mij en ervaart veel morele en emotionele steun”.  

Sinds 3 jaar ben ik mentor van een 29-jarige man die beschermd woont en werkt op de Cello locatie De Binckhorst in Rosmalen. Eens per maand ga ik met cliënt op stap buiten de locatie en tussen door bezoek en bel ik hem om op de hoogte blijven en voor hem aanspreekbaar te zijn als dat nodig is.

Het heeft even geduurd om een goede en vertrouwelijke relatie met client en groepsleiding op te bouwen. Omdat cliënt een psychische en emotionele beperking heeft, waardoor hij niet in staat is zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen, neem ik deze samen met hem. Dat kan gaan over zorg, welzijn en wonen, gezondheid en aanschaffingen die nodig zijn en waarvoor geld nodig is. Dit laatste gaat in overleg met de bewindvoerder en persoonlijke begeleider van cliënt. Cliënt heeft veel vertrouwen in mij en ervaart veel morele en emotionele steun. Vooral als er zich op de groepswoning of zijn werk problemen of incidenten voordoen.  

Henk Verschuur, Heesch.

Ik ben nu voor de derde keer mentor

Sinds maart 2018 kom ik bij Lidy en René in hun appartement in De Leyhoeve in Tilburg. Zij zijn resp. 85 en 86 jaar. Het echtpaar is kinderloos. Broers en zussen zijn ook hulpbehoevend, en neven en nichten wonen te ver weg. Zo voelde ik me meteen op de goede plek. Een eerste kennismaking met Hetty van SMN erbij, leidde tot een ‘klik’ en ik werd gekoppeld aan het echtpaar tot tevredenheid van beide kanten.

Mijn insteek was om hen zolang als mogelijk, zelf de regie te laten houden. In het eerste jaar waren het vooral contactgesprekken om elkaar beter te leren kennen. Maakten een autoritje, deden boodschappen, winkelden en brachten een doktersbezoek. Een paar maanden later merkte ik gedragsverandering bij René. Zij wilden zolang als mogelijk samenblijven en heb hen daarin ondersteund. Mijn vermoeden dat het mogelijk dementie zou zijn, kwam uit na onderzoek. René is nog een tijd lang thuis geweest, waarbij ik vooral Lidy begeleidde in haar rol als mantelzorger wat zij met veel liefde deed.  

René verslechterde en in overleg met Lidy besloten we op zoek te gaan naar een zorgappartement wat gelukkig aanwezig was in de instelling. Sinds vorig jaar woont René op de zorgafdeling en is elke dag te vinden in de huiskamer waar hij goed verzorgd wordt. Helaas is René daar gevallen en hebben we hem begeleid bij een spoedopname die achteraf gelukkig meeviel. Intussen is René zich niet bewust dat hij op een zorgafdeling woont. Lidy ging er elke week uit eten bij haar man wat zij belangrijk vindt voor de band die zij samen hebben, totdat het Corona-virus ook in De Leyhoeve aangetroffen werd. 

Nu is hun band al 6 weken verbroken doordat zij niet bij haar man mag komen, wat voor Lidy zwaar is. En ik als mentor heb ook mijn beperking opgelegd gekregen waardoor het voor Lidy wel eenzaam is. Zij houdt zich bezig met mails lezen, familie bellen, TV-kijken. Ik ben er ook altijd voor boodschappen voor het echtpaar en we hebben regelmatig telefonisch contact. We hoopten op versoepeling van de Coronamaatregelen, maar helaas! Een positief punt is wel dat Lidy vanaf vandaag de mogelijkheid krijgt om iedere dag eenmaal te videobellen met haar man. Dat vind ik zo fijn voor ze! Ik hoop van harte dat het verlangen om haar man te zien, Lidy ook weer positieve energie geeft! Ik ben supertrots op Lidy hoe zij zich staande houdt! De knuffel moet helaas nog uitblijven, maar zodra het kan gaan we samen van een terrasje genieten. ? Dat heeft zij zeer verdiend.

Lidy over haar mentor Caroline

Ongeveer twee jaar geleden leerden wij Caroline kennen via Mentorschap. De beslissing om deze stap te maken bleek voor ons heel goed te zijn geweest. We zijn dan ook erg blij met haar want ze heeft veel kennis van alle Zorgwetten en ook de medische kennis is haar niet vreemd hetgeen wij in het verleden hebben ondervonden. Ook is er een goede band tussen onze buddy’s en de Zorg en ze heeft al voor de nodige oplossingen gezorgd als er vragen waren. Maar wat ook belangrijk is, we gaan samen graag boodschappen doen en na afloop ergens gezellig zitten om bij te praten. Jammer dat dit nu niet kan vanwege corona en we juist die leuke tripjes achterwege moeten laten. Kortom, we hebben veel hulp van haar en ik hoop dat ze nog lang onze mentor zal blijven. 

Conny aan het woord

Mijn ervaring als mentor

Janet Bekkers aan het woord