Nieuwsbrief mei 2020


Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen? Meldt u dan via de link onderaan de nieuwsbrief aan. Zo blijft u altijd op de hoogte. Kent u iemand met mogelijke interesse in mentorschap? Stuur deze nieuwsbrief dan door.
Nieuw bestuur 
Onze stichting heeft een geheel nieuw bestuur. Misschien heb je al kennis gemaakt met sommige bestuursleden. 
Zij stellen zich voor op de website van Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant die overigens geheel vernieuwd is en een mooie, professionele uitstraling heeft. 
Via deze link kunt u de website bezoeken. https://mentorschapamsterdam.nl/dev  
  
Project Samen zorgen voor goed mentorschap.
Sinds 1 december 2019 zijn wij gestart met het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Het is een belangrijk project waar ook het ministerie van VWS belang aan hecht. Volgens onderzoek zullen er namelijk in 2023 landelijk 100.000 mentoren nodig zijn om de belangen te behartigen van mensen die niet goed in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen over behandeling, verpleging verzorging en begeleiding. Dat is een enorm aantal. Kortom, er is meer vraag naar mentoren en dus reden, of beter gezegd noodzaak, om aandacht te hebben voor:
1. De bekendheid rond mentorschap en met name voor het vrijwillig mentorschap.
2. Werving van mentoren.
3. Samenwerking met professionele partners, (zorg)instellingen en gemeenten in de regio.
Deze noodzakelijke aandachtspunten zijn daarom vertaald naar de drie doelen van het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Voor dit project is Mireille Peemen aangetrokken als projectleider. Zij buigt zich de komende drie jaar over de aanpak, naamsbekendheid, het netwerk en de samenwerking met professionele partijen, in het bijzonder binnen het sociale domein. 
Als u hierover meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Mireille. projectgroep@mentorschapamsterdam.nl of via telefoonnummer 06-50846336. 

Audit
Op 12 mei 2020 hebben we de jaarlijkse audit gehad. Deze is goed verlopen. Er zijn altijd wel aandachtspunten en deze willen we ook graag met jullie delen.
1: Het digitale dossier.
Er wordt geconstateerd dat het gebruik van het digitale dossier langzaam stijgt.  Het doel van het digitale dossier is dat er vast gelegd wordt wat je doet voor je cliënt. Jij weet wat je gedaan hebt maar stel dat je om een of andere reden stopt als mentor dan is het fijn als de opvolgend mentor terug kan lezen welke acties er zijn ondernomen. Deze kan dan verder gaan waar de andere mentor is gebleven.
2. Jaargesprekken met mentoren.
 Deze gaan wij weer plannen alleen gezien de corona hebben we een achterstand want er stonden er al een aantal gepland. Deze worden zodra het weer mag en kan opnieuw gepland. 
3. De jaarlijkse rapportage voor de rechtbank.
Tijdens het jaargesprek met de mentor is de jaarlijkse rapportage onderwerp van gesprek. Het is de bedoeling dat de mentoren het jaarverslag voor de rechtbank maken, dit bespreken tijdens het jaargesprek, vervolgens stuurt de coördinator deze door naar de rechtbank.
  
Dag van de mentor
Op 29 oktober 2020 zal de jaarlijkse dag van de mentor weer gehouden worden.
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie hier in grote getalen naar toe komen. Vorig jaar was het een erg leuke middag en avond. 
Voor wie ideeën heeft of het mee wil organiseren laat het weten aan ons. 
Sandra en Hester.
  
Huidige corona situatie
Door de corona perikelen mogen we geen bezoeken aan cliënten afleggen. Dit houdt in dat we geen kennismakingsgesprekken met nieuwe cliënten kunnen plannen en er ook geen nieuwe matches komen.
De aanvragen die nog bij de rechtbank liepen worden schriftelijk afgehandeld en als het mogelijk is wordt er telefonisch contact met de cliënt gevoerd of dat hij /zij akkoord is met het mentorschap. De aanvragen waar dit niet mogelijk bij is en de rechter meer duidelijkheid wil hebben moeten nog even geduld hebben tot we weer naar de rechtbank mogen voor rechtszittingen. 
Nu we geen fysieke contacten kunnen hebben zijn we bezig om de papieren dossiers te digitaliseren. En wat nog niet in Het Dossier staat wat betreft documenten deze worden dan meteen toegevoegd. Binnenkort is er dus geen papieren dossier meer. 

Vanaf 25 mei zijn er verschillende versoepelingen in gang gezet rondom de richtlijnen m.b.t. het coronavirus. 
Vanuit onze Stichting MNO Brabant hanteren wij nog steeds de richtlijnen zoals aangegeven bij het RIVM. Als je jouw cliënt weer wilt gaan bezoeken overleg altijd even met de cliënt zelf en met de eventuele zorgverleners. Bij elke instelling zijn de bezoekregelingen anders opgepakt. Houd jezelf aan deze regels.
Via onderstaande links kunnen jullie alle actuele informatie vinden met betrekking tot het coronavirus. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 ZORG GOED VOOR JEZELF EN STAY SAFE! 

Nieuwe kantoor
Vanaf 1 maart 2020 zijn we gevestigd in onze nieuwe kantoor waar volop ruimte is. We zijn hier erg blij mee en we hopen jullie hier snel een keer te zien.

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
A: Lorskensstraat 1d, 5374 BC Schaijk
T: 0486-228902
E: info@mentorschapmnobrabant.nl

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 


Copyright (C) 2020 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.